In dit onderdeel is de verplichte melding in het kader van de WNT weergegeven. Naast de in de wet opgenomen verplichte vermelding van de secretaris van het waterschap conform artikel 1.1 van de WNT zijn er in het jaar 2017 geen werknemers in dienst geweest, waarvoor een melding in het kader van de WNT noodzakelijk is.

Bezoldiging topfunctionarissen

Naam

J.B. van der Veen

L. Rietman

W. Slob

Functiegegevens

Functie

Secretaris-directeur

Plaatsvervangend Secretaris-directeur

Secretaris-directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01 tot en met 07-07

08-07 tot en met 10-09

11-09 tot en met 31-12

Deeltijdfactor

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

Nee

Nee

Nee

Fictieve dienstbetrekking

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 56.695

€ 20.567

€ 35.463

Beloningen betaalbaar
 op termijn

€ 8.806

€ 2.960

€ 5.098

Subtotaal

€ 65.501

€ 23.527

€ 40.562

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 93.227

€ 32.233

€ 55.540

Onverschuldigd
 betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

€ 65.501

€ 23.527

€ 40.562

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01-01 tot en met 31-12

N.v.t.

N.v.t.

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

N.v.t.

N.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 131.136

N.v.t.

N.v.t.

Beloningen betaalbaar
op termijn

€ 14.845

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging 2016

€ 145.981

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Naam

J.B. van der Veen

L. Rietman

Functiegegevens

Functie

Programma directeur

Directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2017

08-07 tot en met 31-12

11-09 tot en met 31-12

Deeltijdfactor

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

Ja

Ja

Fictieve dienstbetrekking

Ja

Ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 76.145

€ 37.096

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 8.291

€ 5.101

Subtotaal

€ 84.436

€ 42.197

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

-

-

Verplichte motivering

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

01-01 tot en met 31-12

N.v.t.

Deeltijdfactor 2016 in fte

1,0

N.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

€ 131.136

N.v.t.

Beloningen betaalbaar
op termijn

€ 14.845

N.v.t.

Totale bezoldiging 2016

€ 145.981

N.v.t.