Het beleid, de activiteiten en de daarbij behorende lasten van de bedrijfsvoering van Waterschap Zuiderzeeland zijn opgenomen in programma Algemeen.