Wat hebben wij bereikt?

Voor een prettige leefomgeving voor mens en dier is goede waterkwaliteit van groot belang. De maatregelen die voortkomen uit de nota ‘Zicht op waterkwaliteit’ dragen hieraan bij. Ook de goede prestaties op de afvalwaterzuiveringen spelen een belangrijke rol bij het niveau van de waterkwaliteit. Belangrijke kerntaken waar het waterschap in 2017 weer mooie resultaten heeft bereikt. Ook is er een nieuw aanlegprogramma voor duurzame oevers vastgesteld waarmee het waterschap de KRW-doelstellingen met betrekking tot de aanleg van duurzame oevers kan realiseren. Een mooi resultaat in het kader van de KRW is verder dat de KRW-doelen op het gebied van vegetatie zijn gerealiseerd. Op de AWZI Tollebeek is de innovatieve vergisting Ephyra gebouwd. Deze installatie kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan het bereiken van de energiedoelstellingen van het waterschap.

Lasten

Begroot € 20,7
Realisatie € 20,4
Afwijking € 0,3
Bedragen x € 1.000.000