Wat hebben wij bereikt?

2017 heeft in het teken gestaan van duurzaamheid. Vanuit het Masterplan Duurzame Energie zijn mooie resultaten behaald. Denk aan de zonneweides op AWZI Dronten en de bouw van de Ephyra-installatie op de AWZI Tollebeek. Ook het gereedkomen van het Waterschapshuis draagt bij aan een duurzaam Zuiderzeeland. Op 3 juli 2017 is het waterschap terugverhuisd naar het vernieuwde en verduurzaamde Waterschapshuis met een nieuw kantoorconcept.

Lasten

Begroot € 23,8
Realisatie € 23,5
Afwijking € 0,3
Bedragen x € 1.000.000