Wat hebben wij bereikt?

Dankzij de dijken zijn de inwoners en bedrijven van Flevoland en hun bezittingen beschermd tegen overstromingen. Beheer en onderhoud van de dijken vraagt constante aandacht van het waterschap. In 2017 is een nieuw meerjarenonderhoudsplan vastgesteld en is gekeken hoe we bij het beheer handig gebruik kunnen maken van een drone. Om ook in de toekomst veilig te kunnen wonen, werken en recreëren hebben we het eerste dijktraject beoordeeld met de nieuwe normen. Daarnaast spelen er verschillende grote, ruimtelijke ontwikkelingen op en rond de dijken. Het waterschap is hier nauw bij betrokken. Dit leidt tot een betere borging van het waterveiligheidsbelang.

Lasten

Begroot € 7,2
Realisatie € 7,0
Afwijking € 0,2
Bedragen x € 1.000.000