Wat hebben wij bereikt?

Het watersysteem zorgt ervoor dat inwoners en bedrijven in Flevoland droge voeten hebben en van voldoende water worden voorzien. In 2017 hebben we te maken hebben gehad met zowel heel droge als heel natte omstandigheden. In beide periodes zijn er geen peiloverschrijdingen ontstaan, hetgeen aantoont dat het beheer en onderhoud van het watersysteem op orde is. Om de verbinding met de samenleving te versterken, zijn er in 2017 stappen gezet in participatie van inwoners in het onderhoud van taluds van watergangen en is een sms-dienst geïntroduceerd in de Noordoostpolder. Bij de herziening van de peilbesluiten ‘Hoge Vaart’ en ‘Zuidlob’ zijn belanghebbende vooraf goed meegenomen via een multimediale aanpak, waardoor ook veel zienswijzen zijn voorkomen.

Lasten

Begroot € 20,0
Realisatie € 18,8
Afwijking € 1,2
Bedragen x € 1.000.000