Door continu te verbeteren in de afvalwaterketen blijven de afvalwaterzuiveringsprestaties zeer goed. Het waterschap werkt samen met partners en zet innovatieve technieken in om de prestaties te blijven verbeteren. Ook in het beheer wordt gezocht naar slimme manieren om bijvoorbeeld de staat van de persleidingen in kaart te brengen. Hiervoor is een inspectierobot 'Intelligent pig' ontwikkeld met andere waterschappen en marktpartijen.

Deze inspectierobot heeft in 2017 enkele persleidingen onderzocht, waarbij nieuwe informatie over de staat van onderhoud en ligging naar voren is gekomen.