Waterschap Zuiderzeeland is bewust bezig met kijken naar de toekomst. Wat wordt in de toekomst van ons als waterbeheerder verwacht en wat betekent dat nu voor ons werk en de manier waarop we dingen doen? Relevante vragen om ervoor te zorgen dat we een toekomstbestendige waterbeheerder zijn.

In 2017 hebben we deskundigen, gebiedspartners, bestuurders en medewerkers gevraagd hun visie op het waterschap in 2045 te geven. Dit heeft geleid tot mooie beelden en gesprekken, die dienen als input voor onze toekomstagenda.