In het beheer en onderhoud van dijken en watergangen is in 2017 gezocht naar vernieuwende werkwijzen. Bij het dijkbeheer is een pilot met een drone uitgevoerd, waarbij de resultaten positief waren. De drone kan ingezet worden om onder andere de steenbekleding te inspecteren.

Voor het beheer van het waterpeil zijn er verbeteringen in het monitoringsproces uitgevoerd, hierdoor is er steeds meer inzicht in de waterstanden binnen peilgebieden.

Ook is een sms-dienst geïmplementeerd in de Noordoostpolder, die bij extreem weer de veranderingen in waterbeheer per sms verstuurt naar inmiddels honderd deelnemers.