Nadat in september 2017 het proces 'beoordelen primaire keringen' is vastgesteld in de Algemene Vergadering is het eerste dijktraject op basis van de nieuwe overstromingsnormen beoordeeld. Het gaat om de IJsselmeerdijk en een deel van de Oostvaardersdijk (traject Knardijk tot de Ketelbrug). Bij dit dijktraject is het verschil tussen de huidige situatie en de gewenste situatie het grootst. De beoordelingsrapportage ligt op dit moment voor controle bij onze toezichthouder, de Inspectie Leefomgeving en Transport.